ACM waarschuwt voor vaste contracten met prijzen boven het prijsplafond

Vandaag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opnieuw de Monitor Consumentenmarkt Energie gepubliceerd, waaruit blijkt dat er nog steeds energieleveranciers zijn die hogere tarieven hanteren dan het vastgestelde prijsplafond.

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-waarschuwt-voor-vaste-contracten-met-prijzen-boven-het-prijsplafond

HEM heeft kennis genomen van het artikel van de ACM waarin onder andere HEM wordt genoemd. Het artikel geeft echter een onvolledig beeld van HEM en de prijzen die zij hanteert. Om deze reden voelt HEM zich verplicht om dit beeld te verduidelijken en meer context te verschaffen.

Toen de energieprijzen sterk stegen als gevolg van de Oekraïne-oorlog, werden mensen geconfronteerd met astronomisch hoge energiekosten. Daardoor kon de gewone burger soms geen boodschappen meer betalen. De overheid heeft niet direct een prijsplafond voor energieprijzen ingevoerd, waardoor de situatie voor veel mensen plotsklaps onhoudbaar werd. HEM reageerde op deze situatie door proactief energie in te kopen en deze aan haar klanten aan te bieden tegen een gunstiger tarief, waardoor ze de prijzen stabiliseerde. HEM was de eerste leverancier die weer vaste contracten kon aanbieden, waardoor ze zekerheid bood aan haar klanten. Klanten die destijds voor een vast contract kozen, profiteerden direct van deze voordelen. Velen van hen hebben in een onzekere en moeilijke tijd baat gehad bij deze beslissing, vooral toen de overheid later het prijsplafond invoerde.

Gelukkig zijn de tarieven inmiddels weer iets gedaald, en daarom biedt HEM nu naast vaste contracten ook andere producten aan. Het is de verwachting dat de tarieven, inclusief die van HEM, binnenkort verder zullen dalen. HEM streeft ernaar om voor elke klant de beste optie te vinden en bekijkt dit op een individuele basis. Soms is een vast contract de beste keuze, maar soms ook niet. Dit hangt af van verschillende factoren, die HEM met elke klant bespreekt. Op deze manier kunnen klanten blijven kiezen wat het beste bij hun situatie past.

Onder de gegeven omstandigheden doet HEM er alles aan om gunstige en concurrerende tarieven te blijven aanbieden. Dit betekent dat zij verschillende producten met verschillende tarieven aanbiedt. De ACM heeft in haar artikel deze diverse factoren niet volledig meegenomen. De opmerking van de ACM over HEM is dan ook beperkt en weerspiegelt niet de volledige realiteit. Klanten hebben altijd de mogelijkheid om bij HEM te kiezen voor eerlijke, concurrerende tarieven en betaalbare energie.

Laatste nieuws

Het beste van energie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over energie, onze acties en onze voordelen.