Je energierekening in 2024

In 2022 werden energieprijzen aanzienlijk verhoogd, wat leidde tot bezorgdheid bij consumenten. Als reactie hierop heeft de overheid maatregelen genomen om de impact van deze stijgende kosten te compenseren. Vanaf 1 januari 2024 treden er echter wijzigingen in deze maatregelen op, wat van invloed zal zijn op jouw energierekening en tarieven. Hieronder worden belangrijke aanpassingen voor 2024 besproken, die zowel de kosten van gas als elektriciteit omvatten. 

Het prijsplafond verdwijnt

Een van de meest bekende maatregelen is het vastgestelde tarief onder het Prijsplafond. Dankzij dit plafond betaal je in 2023 een uniform tarief voor zowel stroom als gas, tot een verbruik van 2.900 kWh en 1.200 m3. Vanaf 1 januari 2024 geldt er geen prijsplafond voor energie meer in Nederland. Je betaald dan altijd het tarief dat in je energiecontract staat. Je vindt je tarieven in Mijn HEM.

Verhoging energiebelasting en netbeheerkosten

Naast de aanpassingen in de tijdelijke overheidsmaatregelen, ondergaat ook de energiebelasting veranderingen in het aankomende jaar. In 2024 zal je meer belasting betalen voor gas en minder voor stroom, ongeacht het type energiecontract of leverancier dat je hebt. De verwachting is dat de netbeheerkosten naar verwachting met 5 tot 10 euro per maand stijgen. De definitieve netbeheerkosten variëren per netbeheerder en worden aan het einde van het jaar bekendgemaakt.

Netbeheerkosten 2024

De netbeheerkosten zullen in 2024 naar verwachting met 5 tot 10 euro per maand per huishouden stijgen. De exacte toename is afhankelijk van de specifieke netbeheerder die je hebt. Deze kostenstijging is te wijten aan twee factoren. Allereerst gaat er altijd wat energie verloren tijdens het transport, wat met name in 2022 duurder is geworden. Daarnaast maakt de netbeheerder extra kosten voor de uitbreiding van de capaciteit van het stroomnetwerk.

Energiebelasting 2024

Het streven van de overheid is om het gebruik van gas te verminderen, en dit wordt extra gestimuleerd door de nieuwe tarieven van de energiebelasting. In 2024 zal de energiebelasting voor gas aanzienlijk stijgen, met meer dan 11 cent per m3 inclusief btw. Tegelijkertijd daalt de energiebelasting voor stroom met ruim 2 cent per kWh. 

Stijging heffingskorting

Een gunstige ontwikkeling is de verhoging van de heffingskorting, ook bekend als ‘vermindering energiebelasting’, in het komende jaar. Dit resulteert in een hogere overheidskorting op je energiekosten.

De korting stijgt van € 596,86 naar € 631,39, wat neerkomt op een besparing van € 34,53 op de energiekosten.

Wat betekent dit voor jouw kosten?

Bij het optellen van al deze wijzigingen in de energierekening van 2024, wordt het volgende beeld zichtbaar:

Kosten energierekening 2023 2024 Jaarlijks verschil
Energiebelasting gas
€ 693
€ 825

▲ € 132

Energiebelasting stroom
€ 378
€ 326

▼ € 52

Vermindering energiebelasting
€ 597
€ 631

▼ € 34

Netbeheerkosten
€ 548
€ 638

▲ € 90

Let op: De hierboven vermelde berekening is afgeleid van een gemiddeld energieverbruik van 1.169 m3 gas en 2.479 kWh elektriciteit. De meeste aanpassingen zijn nog niet definitief.

Tijdelijk Noodfonds Energie blijft

Het Noodfonds is er om te voorkomen dat mensen zich in de schulden werken door energiekosten. Het beoordeelt de hoogte van de energierekening in verhouding tot het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als blijkt dat te veel van het inkomen nodig is voor energiekosten, biedt het Noodfonds financiële ondersteuning door een deel van de energierekening te betalen. Voor deze winter wordt het Tijdelijk Noodfonds Energie opnieuw opengesteld voor aanvragen, hoewel de exacte datum nog niet bekend is. Op de website van het Noodfonds lees je de laatste ontwikkelingen.

Geen energietoeslag meer

Huishoudens met een lager inkomen konden in 2022 en 2023 rekenen op een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Hoewel het exacte bedrag kon variëren per gemeente, zal er in 2024 geen nieuwe energietoeslag worden verstrekt. Ondanks het wegvallen van deze toeslag, blijft steun voor mensen met minimale inkomens beschikbaar via het Tijdelijk Noodfonds Energie, en er zullen gerichte maatregelen worden genomen om de koopkracht te verbeteren.

Tegemoetkoming Energiekosten voor MKB stopt

In 2023 heeft de overheid de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geïntroduceerd als een compensatiemaatregel voor bedrijven met aanzienlijke energiekosten. Deze specifieke regeling is ontworpen om ondersteuning te bieden aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Bedrijven komen in aanmerking voor de TEK-regeling als hun energiekosten ten minste 7% van de totale omzet bedragen.

Aanvragen voor de TEK-regeling voor het jaar 2023 konden worden ingediend tot uiterlijk 2 oktober 2023 via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Belangrijk om te vermelden is dat de regeling in 2024 niet opnieuw beschikbaar zal zijn.

Wij zijn er voor jou

Alles is zo ingericht om jouw leven makkelijker te maken. Mocht je toch vragen hebben over je energierekening of andere zaken, dan staat ons contact team voor je klaar. Da’s lekker thuiskomen.