Duurzame energie

Wie nog niet wist wat duurzame energiebronnen zijn en hoe je daaruit energie opwekken kan, weet dat sinds het afgelopen jaar wel. Duurzame energie is namelijk een onmisbaar onderwerp geworden in ons dagelijks leven sinds de stijging van de gas en stroom prijzen. Dat zien we nu terug door de energietransitie.

De politieke onrust in Europa heeft ervoor gezorgd dat wij bewust zijn geworden van ons energieverbruik en hierdoor op zoek zijn gegaan naar een duurzaam alternatief om ons huishouden te voorzien van verschillende duurzame alternatieven om groene stroom te genereren.

Bij HEM houden we je alert met updates over de laatste wijzigingen in de energie wereld. Voor het geval je nog niet helemaal weet wat duurzame bronnen zijn en hoe het in zijn werking gaat. Geen zorgen, we zullen dit nader toelichten.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die opgewekt wordt uit bronnen die niet uitgeput raken en wat niet schadelijk is voor het milieu. Dit is bijvoorbeeld door stroom op te wekken uit de zon, wind, water en geothermische warmte. Deze elementen van de natuur zijn namelijk gratis en oneindig, daarom proberen we energie op te wekken uit deze elementen.

In tegenstelling tot traditionele energiebronnen zoals kolen, aardolie en kernenergie, hebben duurzame energiebronnen geen schadelijke uitstoot en dragen ze niet bij aan milieuvervuiling, zoals gas.

Wat zijn duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen zijn dus alle soorten energie opgewekt uit natuurlijke elementen. De soorten duurzame energie die hieruit verkregen worden is bijvoorbeeld; elektriciteit, groen gas, groene stroom en brandstof.

Fossiele brandstoffen

Miljoenen jaren lang hebben restanten van planten en dieren zich opgehoopt en daardoor is aardolie, steenkool en aardgas zich gaan ophopen in verschillende lagen van de planeet. Dit noemen we fossiele brandstoffen. Dit behoort overigens niet tot duurzame energie.
Jarenlang hebben wij onze samenleving op deze planeet opgebouwd door aardgas, olie en steenkool op te graven en om te zetten tot brandstoffen.
Ervaring heeft ons geleerd dat hoewel fossiele brandstoffen relatief goedkoop zijn, ze daarentegen nadelig zijn voor het milieu, onze gezondheid en de planeet. Daarom krijgt aardgas niet de naam duurzame energie. Bij de verbranding van deze brandstoffen worden grote hoeveelheden schadelijke stoffen uitgestoten. Dit leidt tot luchtverontreiniging en draagt bij aan klimaatverandering.
Grondstoffen zoals aardgas is overigens niet oneindig en kan op een dag opraken, vandaar dat er nu wordt gekeken naar deze type energie.

Zonne energie

Een onmisbaar duurzame energiebron is de zon. Zonne energie wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectoren. Dit zijn grote PV panelen met zonnecellen die zonlicht opvangen en omzetten tot elektriciteit. De stroom die hierbij wordt opgewekt noemen we ook wel groene stroom en dit is duurzame energie.
Zonne energie heeft veel voordelen, het is namelijk niet schadelijk voor het milieu en zonlicht schijnt op vrijwel bijna alle plekken op de wereld.
Het nadeel van duurzame energie opwekken door middel van zonnepanelen of zonnecollectoren is dat het weer soms onvoorspelbaar is en je daarmee niet altijd de garantie hebt dat er elektriciteit wordt opgewekt. Bovendien hebben zonnepanelen en zonnecollectoren een hoge investering en zijn interessante hulpmiddelen zoals een subsidie komen te vervallen.
Op veel gebieden in Nederland en de rest van Europa zie je al grootschalige zonneparken staan die een hoge elektriciteitsproductie hebben om bijvoorbeeld bedrijven van hun elektriciteit te voorzien.

Bio energie

Bio energie is een vorm van duurzame energie die wordt opgewekt uit biologische materialen, oftewel biomassa. Denk hierbij aan planten, restproducten van landbouw en bosbouw, maar ook afval.
Er zijn verschillende manieren waar op dit kan worden opgewekt en gebruikt. Door middel van vergisting wordt gft afval of mest omgezet in biogas door de aanwezigheid van bacteriën. Bij verbranding wordt bijvoorbeeld hout verbrand voor het opwekken van duurzame energie. Bij biobrandstof worden restproducten of planten omgezet tot brandstof, hiermee kan je bijvoorbeeld je auto tanken.
Hoewel energie opgewekt uit biomassa ideaal klinkt, kan het ook nadelig zijn voor de natuur. Het kan namelijk op de lange termijn leiden tot ontbossing en de verstoring van verschillende eco systemen.

Windenergie

Door heel Nederland zie je grote windturbines en windmolens staan die energie opwekken uit de wind. Dit noemen we windenergie, en daar hebben we in Nederland meer dan genoeg van!
Hoewel windmolens al langer bestaan, zijn ze wel effectief gebleken. Helaas zijn ze met de tijd wel langzaam op de achtergrond verdwenen, maar windmolens wekken ook duurzame energie op door middel van windenergie.
Een uitvinding van dit tijdperk en wat vrijwel zichtbaar is op elk grote open wijde of op zee, zijn de windturbines. De windturbine is veel groter, opvallender en efficiënter dan meerdere kleine windmolens bij elkaar. Grote windmolenparken kunnen kleine dorpen of grote bedrijven terreinen voorzien van groene energie. Een windpark is een flinke investering maar wekt voldoende duurzame energie op uit de wind om kleine gemeenten van elektriciteit te voorzien.

Waterenergie

Er zijn verschillende manieren waarop energie uit water kan worden opgewekt. Een bekende manier is door middel van waterkrachtcentrales, waarbij de energie van stromend of vallend water door middel van hoogteverschillen wordt gebruikt om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken. Ook stromend water is namelijk een duurzame energiebron die duurzame energie op wekt.
Nederland is een vlak land, dat wil zeggen dat wij weinig stromende en sterke waterkracht hebben. Hierdoor kan je geen waterkrachtcentrales bouwen.
Waterkracht kan ook worden gewonnen uit getijdenenergie, waarbij de energie van de getijden beweging van de zee wordt veranderd in elektriciteit.

Geothermische energie

Geothermie is een manier om gebruik te maken van de warme bronnen van de aarde of van aardkoeling. Ook dit valt onder duurzame energie opwekking.
Diep in de aarde zitten er namelijk warm water bronnen die omhoog worden gepompt. Door middel van een warmtepomp heb je dan warm water. Zo kan je zwembaden verwarmen of toepassen bij de verwarming van gebouwen. Dit alternatief is de laatste tijd vaker ter sprake gekomen in de media voor bijvoorbeeld lokale stadsverwarmingen via warmtenetten.
Een andere manier om duurzame energie op te wekken is door middel van aardkoeling. Hierdoor wordt koud water in de aarde gepompt, daardoor zal het verwarmen en vervolgens wordt het weer omhoog gepompt om te gebruiken bij de verwarming van bijvoorbeeld gebouwen.

Duurzame energie bij HEM

Wil je meer dus meer weten over de verschillende soorten duurzame mogelijkheden die wij aanbieden? Neem dan gerust contact met HEM op en kijk samen met de expert naar jouw huidig verbruik.

Wij adviseren je van begin tot eind gedurende jouw zoektocht naar een beter milieu en een beter leven. De kracht van vernieuwing begint namelijk bij jezelf.

Eerst even bellen?

Wij bieden hulp wanneer je een nieuw energiecontract wilt afsluiten. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt staan wij je graag te woord en nemen hier de tijd voor. Zo kun je energie afsluiten waar je blij mee bent.

Gelijk bellen naar onze klantenservice kan natuurlijk ook voor dringende vragen.
Ons kan je bereiken op:

020 – 225 99 34
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 13.00 uur
Weekend: Gesloten