Actievoorwaarden

Actievoorwaarden - Waardecheque t.w.v. 1000 euro

Nieuwe klanten van HEM krijgen van ons een warm welkom! Iedere nieuwe klant, krijgt namelijk een
waardecheque waarmee de stap naar verduurzaming van uw woning een stuk dichterbij komt. De
waardecheque heeft een waarde van maar liefst EUR 1.000,- en kan bij één van de geselecteerde
service-partijen worden ingezet voor de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen.

In deze actievoorwaarden staan de regels die te maken hebben met het verkrijgen, de geldigheid en het uitgeven van de waardecheque. Door deel te nemen aan de actie, accepteert u de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

Uw deelname
Als u na 20 november 2023 een nieuw energiecontract bij HEM heeft afgesloten, doet u automatisch mee met deze Actie. U hoeft daarvoor niets te doen. Wanneer u uw contract bij HEM heeft gesloten, ontvangt u van een ‘Waardecheque’ in de vorm van een code. Die code kunt u bij één van de erkende servicepartijen verzilveren. Bezoek daarvoor www.hem.nl/waardecheque.

Geldigheid
De Actie geldt van 20 november 2023 tot 1 juni 2024 en alleen wanneer u in die periode klant bent
geworden bij HEM. Per leveringsadres kunt u in die periode maximaal één keer mee doen met de Actie.

Als u binnen die periode op één leveringsadres (achtereenvolgend) twee energiecontracten afsluit bij HEM, krijgt u daarom de tweede keer geen Waardecheque. Als u die per abuis wel krijgt, is de tweede Waardecheque ongeldig. Inwisseling daarvan bij een servicepartij is niet mogelijk en komt in dat geval voor eigen rekening en risico.

Producten
De Waardecheque kan alleen bij één van de door HEM erkende servicepartners worden gebruikt en kan alleen worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. De Waardecheque is niet inwisselbaar voor geld of andere producten bij de servicepartners of bij derden.

Voor het inwisselen van de Waardecheque kan een servicepartner aanvullende voorwaarden stellen,
zoals een bedrag dat u minimaal bij de servicepartner moet besteden of de datum waarop de
Waardecheque kan worden ingewisseld.

Toepasselijkheid voorwaarden
Wanneer u een nieuw energiecontract afsluit bij HEM, zijn tussen u en HEM de algemene voorwaarden en overige voorwaarden van HEM van toepassing. Wanneer u gebruikmaakt van uw Waardecheque, zijn daarnaast deze Actievoorwaarden van toepassing. Tot slot kan een erkende servicepartner zijn (algemene) voorwaarden ook van toepassing verklaren. In dat laatste geval is HEM geen partij bij die voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de enige voorwaarden van HEM en deze Actievoorwaarden, geldt dat deze Actievoorwaarden voorrang hebben waar het gaat om de Actie. In alle andere gevallen hebben de andere toepasselijke voorwaarden voorrang.

Rechten
Aan de Waardecheque kunnen geen rechten worden verleend, behalve de rechten die in deze
Actievoorwaarden worden genoemd. HEM is geen partij bij de overeenkomst die u sluit met de
servicepartner en is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tussen u en een
servicepartner.

Contact
Ingeval van vragen over deze Actie, kunt u alleen contact opnemen met HEM via onderstaande contactgegevens. De servicepartners kunnen uw vragen met betrekking tot deze Actie niet beantwoorden

Onze contactgegevens zijn:

Email: [email protected]
Website: www.hem.nl
Adres: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam