Windenergie

Nu Nederland volop bezig met het opwekken van duurzame energie, komen fossiele brandstoffen langzaam op de achtergrond te verdwijnen.

Hernieuwbare energie is groene stroom op gewekt door bijvoorbeeld windkracht of zonnepanelen.

Windenergie is een belangrijke bron van hernieuwbare energie in Nederland. Het land is gezegend met een gunstige locatie voor windturbines en windmolens. Door hogere windsnelheden die langs de kusten waait en door de Nederlandse polders kunnen we voldoende energie opwekken door wind.

Bij HEM houden we je op de hoogte van alle nieuwe veranderingen en alle vormen van hernieuwbare energie, want huishoudens voorzien van volledig groene stroom komt steeds sneller onze kant op

Hoe werkt windenergie?

Windenergie maakt gebruik van de kracht van de wind om elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt met behulp van windturbines of windmolens, die zijn uitgerust met wieken. Dit zijn rotorbladen die ronddraaien wanneer de windsnelheid gunstig is. Deze wieken draaien door de aandrijving van de wind. Wanneer ze ronddraaien drijven ze een generator aan die elektriciteit opwekt.


Elektriciteit wordt vervolgens opgeslagen in batterijen of direct naar het elektriciteitsnet geleverd. Windenergie maakt dus gebruik van windkracht om een draaiende beweging te maken en schone energie op te wekken.


Er zijn verschillende soorten windturbines en windmolens. Voorbeelden hiervan zijn de horizontale as turbines en verticale as turbines. Horizontale as turbines zijn de meest voorkomende en worden vaak gebruikt voor commerciële windenergie projecten.

Groene stroom door windenergie

Windenergie is een vorm van hernieuwbare energiebronnen, omdat het gebruik maakt van de natuurlijke kracht van de wind om stroom op te wekken. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar het is ook nog eens in ons voordeel omdat er altijd wel een wind staat in Nederland.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld kolen of gasgestookte centrales die CO2 uitstoten en bijdragen aan de klimaatverandering. Een windturbine die wordt gebruikt om energie uit de wind op te wekken, heeft geen uitstoot en produceert geen afval. Hierdoor valt windenergie onder duurzame energie en wekt het groene stroom op.

De overheid is flink aan het investeren in windturbines om daarmee windenergie op te wekken. Je zag dan ook de afgelopen jaren steeds meer windmolen verschijnen op open vlaktes, of op de Noordzee.

Voordelen van windenergie

  1. Schone energiebron: Het wordt op gewekt uit de wind en er zijn geen grondstoffen nodig die voor milieu vervuiling en klimaatverandering zorgen.

  2. Hoge opbrengt: Hoeveel elektriciteit door windenergie opwekt wordt is afhankelijk van de omvang van de windmolens, locatie en de hoeveelheid wind. Dit zal wel altijd meer blijven dan kleinschalige projecten die energie opwekken.

  3. Geen CO2 uitstoot: Windenergie is goed voor het milieu omdat het geen giftige en vervuilende stoffen bevat die onze planeet vervuilen. De chemische industrie hiertegen is zeer vervuilend!

  4. Locatie: Er kan elektrische energie worden verkregen op land en op zee. Windmolens kunnen overal geplaatst worden.

  5. Huishoudens: Windenergie kan worden opgewekt voor de bouw, huishoudens, bedrijven en overige projecten. Zowel klein als groot.

  6. Arbeidsmarkt: Het plaatsen en installeren van windmolens creëert meer werkgelegenheden.

Nadelen van windenergie

  1. Weer: Je bent afhankelijk van het weer, er moet namelijk wel genoeg wind staan om de wieken van de windmolens aan het draaien te krijgen.

  2. Verstoring natuur/landschap: Turbines zijn gevaarlijk voor een miljoen vogels. Naar schattingen sterven er ongeveer 50.000 vogels per jaar. Windenergie opwekken door middel van grote windmolens kan ook het zicht in de natuur belemmeren.

  3. Geluidsoverlast: De draaiende beweging van de wieken op de windmolens maakt flink wat geluid. Vooral in drukbevolkte dorpen en steden die naast windparken wonen is dit hoorbaar.

Duurzame energie door windenergie

De wind raakt nooit op, want ons klimaat heeft 4 seizoenen en in vrijwel alle 4 de seizoenen staat er wind!

Het verleden heeft ons geleerd dat gas vervuilend is en we manieren nodig hadden om constant schone stroom te produceren. De uitvinding van windenergie hielp ons dat realiseren.

Fossiele brandstoffen

De ontwikkeling van energie is flink verbeterd in de afgelopen decennia. Zo weten we dat gas of olie uit de grond ooit op raakt en we onze economie wel moeten kunnen voortzetten.

De opbrengst van gas heeft gezorgd voor een nieuw tijdperk maar het heeft ons ook geleerd dat we hiermee onze planeet vervuilen.

Door zonne energie opgewekt uitzonnepanelen of windenergie opgewekt uit een turbine zijn we straks niet meer afhankelijk van fossiele grondstoffen.

Kan je een windmolen kopen?

Het is mogelijk om als particulier eigenaar of mede eigenaar te worden van een windmolen. Er moet dan wel rekening worden gehouden met een aantal factoren.

Als je van plan bent om eigen windmolens te kopen adviseren wij je om contact op te nemen met een specialist in windenergie. Die kunnen je adviseren in opbrengst, kosten en overige informatie verstrekken.

De rijksoverheid regelt alle grootschalige windenergie projecten. Van de plaatsing van molens en generator tot aan het op wekken van stroom.

Kosten van een windmolen

De kosten voor een windmolen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de grootte, opbrengst en de specificaties van de windturbine.

Voor particulier gebruik zijn er kleinere windmolens om windenergie op te wekken beschikbaar die al vanaf enkele duizenden euro’s kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de micro windturbines met een capaciteit tussen de 1 en 10 kW. Deze zijn vaak geschikt voor gebruik op een huis of een boerderij en kunnen worden geplaatst op een mast of een toren.

Voor grotere windturbines, zoals die gebruikt worden in windparken, kunnen de kosten oplopen tot miljoenen euro’s per turbine. Ze wekken dan ook voldoende windenergie op om dorpen te voorzien van stroom. Deze turbines hebben vaak een vermogen van meerdere megawatts. De meeste windparken worden ook gefinancierd door de overheid.

Het is belangrijk om te weten dat de aanschafkosten van windmolens om windenergie op te wekken slechts een deel zijn van de totale kosten. Er zijn ook kosten verbonden aan de installatie, vergunningen, onderhoud en verzekeringen. Daarnaast zijn er ook eventuele kosten voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen of windturbine

De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over elektrische energie door middel van windenergie opwekken.

We weten dat een windpark meer dan een miljoen kwh aan stroom opbrengt maar over het algemeen geldt dat niet voor een kleine turbine. Die rotorbladen zijn namelijk vele malen kleiner en ze zijn minder hoog waardoor ze ook minder wind vangen. Hogere windmolens gaan gemiddeld harder en kunnen daardoor meer windenergie opvangen.

Zonne energie en windenergie

Als je energie nodig hebt zonder grote investeringen te doen zoals in windenergie, dan zijn zonnepanelen zeker een optie om over na te denken. 

Bij HEM helpen wij jou maximale vermogen opwekken om jouw huishouden te voorzien van stroom. Neem gerust contact op met ons ervaren medewerkers en laat je informeren!

Eerst even bellen?

Wij bieden hulp wanneer je een nieuw energiecontract wilt afsluiten. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt staan wij je graag te woord en nemen hier de tijd voor. Zo kun je energie afsluiten waar je blij mee bent.